Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Source Code Phần Mềm Quản Lý Tiết kiệm C# + Báo Cáo

Source Code Phần Mềm Quản Lý Tiết kiệm được viết bởi ngôn ngữ c# với chức năng xây dựng một chương trình sử dụng mà ở đó người dùng có thể dễ dàng quản lý các giao dịch về gửi tiền tiết kiệm của khách hàng.


 - Bắt đầu view source và cài đặt phần mềm nhé:

Bước 1: Tương tự các phần mềm trước, các bạn tải về sau đó giải nén:

Bước 2: import CSDL.
(Vì csdl không phải là file có đuôi .mdf hoặc đuôi .bak nên chúng ta sẽ import theo cách khác)
import như sau: các bạn vào thư mục vừa giải nén --> sau đó vào báo cáo --> sau đó nhấp chuột vào file :Tietkiem_v1.1.new để mở lên bằng Sql Server như hình sau:

- Sau đó các bạn bấm Ctrl + A để chọn tất cả sau đó bấm Execute(hoặc F5) để thông dịch.
- khi thông dịch thành công các bạn sẽ import thành công CSDL...

Bước 3: Các bạn mở phần mềm bằng visual studio rồi bấm start chạy thử phần mềm.
- Phần mềm Quản Lý Tiết Kiệm khi chạy lên sẽ có giao diện như sau:


Usename: thudung
password: thudung
 - Chúc các bạn thành công.
Link tải Phần mềm QL Tiết Kiệm tại đây:

Previous Post
Next Post

0 nhận xét:

z