Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

Source code quản lý cửa hàng Ti Vi

Phần mềm quản lý cửa hàng ti vi được viết bằng ngôn ngữ c# và csdl sql server. phần mềm có chức năng quản lý số lượng ti vi bán được mỗi tháng, giúp cho người sử dụng quản lý cửa hàng dễ dàng hơn.
- Phần mềm có full source này sẽ giúp ích cho các bạn sinh viên rất nhiều trong việc làm đồ án, báo cáo tốt nghiệp,...


nếu các bạn gặp lỗi trong quá trình import csdl các bạn có thể tham khảo các video hướng dẫn sau đây:
HD import với file .bak:
HD import với file .mdf:
HD sửa lỗi import csdl:

Link tải source đầy đủ tại đây:

Previous Post
Next Post

0 nhận xét:

z